Från banken i Kashumbiliro erbjuds möjligheten att ta mikrolån, lån som är mindre till storleken men som har som syfte att generera intäkter. Möjligheten för fattiga att ta vanliga banklån är liten eftersom återbetalningsförmågan är så låg. Mikrolån ger istället tillfälle till startkapital för verksamheter som är intäktsgenererande och därigenom kan människor arbeta sig ur fattigdomen genom egna mindre företag.

Konceptet introducerades av Muhammad Yunus genom sin bankverksamhet i Bangladesh och han fick för detta Nobels fredspris 2006. Samtidigt har mikrolån kritiserats starkt eftersom räntan många gånger är orimligt hög och därigenom kan sätta låntagaren i en situation där skulden kräver att ytterligare lån tas för att kunna återbetala. I vissa fall har situationen för låntagaren blivit betydligt värre efter jämfört med innan mikrolån togs.

Det ska bli otroligt intressant att vi får möjligheten att förkovra oss i mikrobankverksamheten, hur det egentligen fungerar och varför det fungerar som det gör. Hur ser det ut i Kashumbiliro och går det att utveckla ytterligare? Hur motiveras räntenivån? Går det att sprida fördjupad förståelse hos låntagare och säkrare rutiner vid utlåning? Detta kommer gynna både bankverksamheten och personer som är intresserade av att starta verksamheter genom mikrolån. Vår uppgift får väl i första taget bli att förstå mikrolån-verksamhet överlag och därför ligger nu Muhammad Yunus bok ”Creating a world without poverty” högst på önskelistan. 

Denna elektronikservice startade i Kashumbiliro genom lån från banken
 
Även en syatelje har startats genom mikrolån.
 
"Microcredit has shown how you can reach out to people that conventional banking cannot. It has demonstrated that it's a doable proposition." - Muhammad Yunus
 
Det ska bli spännande att skapa sin egen uppfattning om dessa verksamheter som på många sätt har skapat möjligheter för människor att ta sig ur fattigdom. Hur ser det ut i verkligheten jämfört med teorin?
 
Tutaonana (på återseende) och Glad Påsk!