Idag startade vi alla tre dagen med en inspirations-boost utan dess like. European Social Business Forum bjöd in till en frukostföreläsning med ingen mindre än Muhammad Yunus och lyckligtvis var detta något vi hade uppmärksammat i Facebook-flödet.

Yunus är, som nämnt i tidigare inlägg, mannen bakom idén om mikrolån, vilket bland annat bidragit till att han tilldelades Nobels fredspris 2006. Perfekt timing för oss som åker ner till Tanzania om en månad och något vi självklart inte ville missa. Sagt och gjort startades dagen med frukost, fint sällskap och en stor dos inspiration!

Yunus förklarade under föreläsningens gång att okunskap faktiskt kan vara till en fördel vid uppstarten av en verksamhet just eftersom man saknar en bestämd uppfattning om hur saker och ting bör organiseras. Då han var med och startade upp den första mikrobanken i en liten by i Bangladesh valde han att studera det traditionella bankväsendet för att sedan göra precis tvärtom! Mikrobankens främsta målgrupp var följaktligen de fattiga och istället för att sträva efter att få pengar att växa, var Yunus önskan att skapa ett kretslopp där pengar ständigt återanvänds, på samma sätt som alla resurser i samhället borde återvinnas.

Yunus pratade även om hur vi i samhället själva har skapat begreppet arbetslös och hur vi istället för att se oss som arbetssökande, bör se oss själva som arbetsskapare. Kanske är detta svårt i ett samhälle där pengar anses vara den främsta drivkraften, men efter dagens föreläsning om socialt företagande fylldes vi av hopp om att detta kan förändras.

Socialt företagande bygger på idén om att företag startas för att lösa samhällsproblem, framför incitamentet att generera vinst. Det är själva utgångspunkten i företagandet som skiljer och radikaliserar idén om hur företag ska drivas. Istället för att företagsidéer utgår ifrån frågan ”hur kan vi tjäna pengar?” ställs frågan ”vart kan vi göra skillnad?” Vinsten blir därmed en sekundär drivkraft. Avslutningsvis poängterade Yunus vikten av att börja i liten skala just för att komma igång och testa sin idé för annars finns risken att idén aldrig sätts till verket.

 

"Think big, start small”

 

Mr. Yunus in action

 

 
Mohammad Yunus
 

 

Nu tycker vi det är dags för er att få en möjlighet att lära känna oss lite bättre.

Vi börjar med att ni endast får grundläggande information om vilka vi är och vad vi gör. Det kommer med andra ord inte i detta inlägg att göras någon mera ingående utläggning om våra favoritdjur eller pinsammaste minne men kanske kommer det något om detta i något framtida inlägg, vem vet...

 
Namn: Kajsa Silfwerbrand Bendroth

Ålder: 26 år

Utbildning: Media & Kommunikation med inriktning på strategisk kommunikation

Namn: Frida Erlandsson

Ålder: 25 år

Utbildning: Master i nationalekonomi

Namn: Amanda Dahlin

Ålder: 24 år

Utbildning: Civilekonom med inriktning företagsekonomi