Från banken i Kashumbiliro erbjuds möjligheten att ta mikrolån, lån som är mindre till storleken men som har som syfte att generera intäkter. Möjligheten för fattiga att ta vanliga banklån är liten eftersom återbetalningsförmågan är så låg. Mikrolån ger istället tillfälle till startkapital för verksamheter som är intäktsgenererande och därigenom kan människor arbeta sig ur fattigdomen genom egna mindre företag.

Konceptet introducerades av Muhammad Yunus genom sin bankverksamhet i Bangladesh och han fick för detta Nobels fredspris 2006. Samtidigt har mikrolån kritiserats starkt eftersom räntan många gånger är orimligt hög och därigenom kan sätta låntagaren i en situation där skulden kräver att ytterligare lån tas för att kunna återbetala. I vissa fall har situationen för låntagaren blivit betydligt värre efter jämfört med innan mikrolån togs.

Det ska bli otroligt intressant att vi får möjligheten att förkovra oss i mikrobankverksamheten, hur det egentligen fungerar och varför det fungerar som det gör. Hur ser det ut i Kashumbiliro och går det att utveckla ytterligare? Hur motiveras räntenivån? Går det att sprida fördjupad förståelse hos låntagare och säkrare rutiner vid utlåning? Detta kommer gynna både bankverksamheten och personer som är intresserade av att starta verksamheter genom mikrolån. Vår uppgift får väl i första taget bli att förstå mikrolån-verksamhet överlag och därför ligger nu Muhammad Yunus bok ”Creating a world without poverty” högst på önskelistan. 

Denna elektronikservice startade i Kashumbiliro genom lån från banken
 
Även en syatelje har startats genom mikrolån.
 
"Microcredit has shown how you can reach out to people that conventional banking cannot. It has demonstrated that it's a doable proposition." - Muhammad Yunus
 
Det ska bli spännande att skapa sin egen uppfattning om dessa verksamheter som på många sätt har skapat möjligheter för människor att ta sig ur fattigdom. Hur ser det ut i verkligheten jämfört med teorin?
 
Tutaonana (på återseende) och Glad Påsk!
 

 

Hujambo rafiki yangu (Hej min vän!)

 

Sommarens projekt kommer som tidigare nämnts utföras i byn Kashumbiliro, och det kan ju vara intressant och veta lite mer om byn och föreningen vi åker i samarbete med.

Byn Kashumbiliro  ligger vackert beläget vid Victoriasjöns västra hörn, i Kageraregionen, inte långt från gränsen till Uganda.Trakten var för några decennier sedan välmående, men ett antal katastrofer har drabbat området hårt. Ugandas förre diktator Idi Amins anfall och bombningar i området  är en av katastroferna. Bananodlingarna som ger befolkningen deras viktigaste födoämnen angreps en tid av hårda insektsangrepp och priserna på traktens viktigaste inkomstkälla, kaffet, sjönk  under en tid avsevärt.  AIDS är också något som är vanligt förekommande i området, samtidigt som befolkningen i området har fördubblats. Många av invånarna i byn lever därför på gränsen till fattigdom.  Men det är också en by som vill utvecklas och få ett rikare liv!

Kashumbiliros Vänner, som vi åker genom, har därför startat upp och genomfört ett antal projekt i området för att medverka till denna utveckling. Kashumbiliros Vänner startades upp 2007 i Helsingborg efter ett samarbete mellan Pastoratet i Kashumbiliro och tre församlingar i Lunds stift -  Perstorp, Helsingborgs S:a Maria och Östra Torn i Lund. Under denna tid har man genomfört projekt, som byggande av vedbesparande spisar, startande av plantskola, anskaffande av böcker till skolor, byggande av latriner, mikrolån till småprojekt samt byggande av prästgård.

Men under senare år har föreningen även startat upp andra projekt. Ett av projekten är byggandet av ett nytt medborgarhus där bland annat biblioteket vi ska arbeta med är beläget, och som ska fungera som en mötesplats i byn.  En jatrophaodling är ett projekt där de oljerika frukterna från träden kan användas till lampolja och tvåltillverkning, och som i större skala kan ge möjlighet till inkomst för befolkningen. För att kunna starta upp dessa odlingar, kan invånarna bland annat ta mikrolån från SACCO-banken som ju också är något vi ska arbeta med under tiden i Kashumbiliro.

Vill ni läsa mer om Kashumbiliros Vänner och deras projekt kan ni göra det på deras hemsida: http://kashumbiliro.se/

Kwaheri! Tutaonana! (Adjö! Vi ses!)

En karta över Tanzania. Kashumbiliro ligger precis söder om Kageragionens huvudort, Bukoba

Ett av Kashumbiliros Vänners andra projekt, gick ut på att skolbarnen i byn skulle få näringsrik majsvälling/gröt i skolan varje dag.

 
 

 

Vi håller just nu på att förbereda oss som bäst inför sommarens äventyr i Kashumbiliro, Tanzania. Vi träffar regelbundet Lars-Inge Sjöholm, som är styrelseledamot i Kashumbiliros Vänner, för att få lära oss mer om de lokala levnadsförhållandena, men även för att få en bättre inblick i byns bank- och biblioteksverksamhet. Vi träffar även Kerstin och Lars Dahlin, som också är engagerade i Kashumbiliros Vänner, för att lära oss lite grundläggande Swahili inför resan, då kunskaperna i engelska kan vara väldigt begränsade på landsbygden. Utöver detta försöker vi, vid sidan av våra studier, att läsa på så mycket vi bara kan om hur mikrobanker fungerar och hur bibliotek drivs i utvecklingsländer samtidigt som vi pluggar glosor och vanliga uttryck på Swahili. Här kommer ett litet smakprov:

Jambo = Hej
U hali gani? = Hur mår du?
Nzuri = Bra
Asante = Tack
Och det något klurigare uttrycket ”Ninafuraha kukutana nawe” som betyder trevligt att träffas. För den intresserade finns det en app som heter WordPower där man även kan lyssna på de olika uttrycken och gratisversionen räcker bra för oss än så länge.

Tutaonana! (Vi ses!)
 
Möte med Lars-Inge på cafe Annorledes.
 
Våra kunniga Swahili-lärare, Lars och Kerstin.